הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נהלים

  
הנחיית פרסום למבקש הקלה-שימוש חורג
מדריך לרישוי בניה-שרונים
נוהל בדבר הגשת התנגדות לבקשה להיתר
הנחיות לתוכנית התארגנות - ארגון בטיחותי של אתר הבנייה 11-2016
רשימת מסמכי הגשה לבקשה להיתר בניה לבניין חדש
תנאים לקבלת בקשה להיתר
הנחיות לשחרור ערבות
הנחיות מרחביות

נהלים